Nasza kancelaria otrzymała dwa prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska.

W dniu 31.01.2022 r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok (Sygn. I ACa 485/21) wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w którym sąd oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4050 zł tytułem kosztów procesu.

Tym samym sąd podzielił stanowisko Sądu I instancji o nieważności umowy kredytowej zasądzając jednocześnie na rzecz powodów kwoty 59.993,58 zł  i 32.479,65 CHF oraz zwrot kosztów postępowania sądowego. (Sąd Okręgowy w Katowicach, sygn. I C 912/20, wyrok z dnia 30 marca 2021r.)

W dniu 1.01.2022r. uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 listopada  2021 r. o sygn. XXV C 4138/20 unieważniający umowę kredytu i zasądzający na rzecz powodów kwoty 76.260,22 zł i 30.127,90 CHF oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

Wyroki są prawomocne.