Kancelaria Prawna dla Frankowiczów

Pomoc frankowiczom

Czy wiesz, że 98% frankowiczów wygrywa w Sądach*? Sprawdźmy, jaką Ty masz szansę na wygraną?

*Opracowanie | Dane własne

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.
Kancelaria Prawna dla Frankowiczów

Pomoc frankowiczom

Czy wiesz, że 98% frankowiczów wygrywa w Sądach*? Sprawdźmy, jaką Ty masz szansę na wygraną?

*Opracowanie | Dane własne

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją umowę kredytową

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką prywatności i przyjmuję do wiadomości jej zapisy.

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy | I miejsce w 2022 i 2023 roku w kategorii „Nowe Prawo” | Usługi prawnicze w obsłudze roszczeń frankowiczów.

Jeszcze bliżej Frankowiczów

Kancelaria Prawna

Kredyty hipoteczne waloryzowane lub denominowane do waluty obcej, w tym franka szwajcarskiego mogą posiadać klauzule abuzywne. W przypadku, gdy umowa kredytowa zawiera niedozwolone zapisy można dochodzić praw przed sądem. Zostaw to nam. Zweryfikujemy Twoją umowę kredytową i wszystko Ci wyjaśnimy.

Kancelaria Prawna dla Frankowiczów posiadających kredyt we frankach

Jesteśmy specjalistami w prowadzeniu spraw przeciwko bankom z tytułu dochodzenia roszczeń dotyczących kredytów hipotecznych powiązanych z frankiem szwajcarskim. Zespół doświadczonych adwokatów i radców prawnych dokłada wszelkich starań, aby świadczyć pomoc frankowiczom na jak najwyższym poziomie. Kancelaria prawna Bochenek i Wspólnicy działa na terenie całego kraju, przy czym siedziba główna znajduje się we Wrocławiu. Jednak, aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych klientów otworzyliśmy także biura terenowe w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Krakowie.

Analizujemy dokumentację dotyczącą zarówno kredytu denominowanego, jak i kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Świadczymy pomoc prawną dotyczącą również kredytów złotówkowych.

W imieniu naszych klientów prowadzimy postępowania reklamacyjne z podmiotami rynku finansowego. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie postępowania: przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego.

„Sukces jest wynikiem decyzji”, ten cytat Eurypidesa jest mi niezwykle bliski. Bazując na moim doświadczeniu i obecnej sytuacji kredytobiorców frankowych w ich przypadku jedyną właściwą drogą do sukcesu, czyli wygranej z bankiem jest droga sądowa.

Sprawdź

przykładowe wygrane naszych Klientów!

Wyrok frankowy przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I ACa 629/22)

Dnia 20 września 2023 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał wyrok w sprawie frankowej sygn. I ACa 629/22 przeciwko PKO BP S.A.Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok tylko o tyle, że ustawowe odsetki za opóźnienie zasądził od dnia 13 lipca 2022 r.; oddalił apelację w...

Frankowicze – wyrok Raiffeisen Bank International AG  (Sygn.  Akt I ACa 1133/22)

Sąd Apelacyjny I Wydział Cywilny w Białymstoku dnia 8. września wydał prawomocny wyrok w sprawie I ACa 1133/22. Sąd II instancji podzielił naszą argumentację i uznał, że umowa jest w całości nieważna. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz powodów całą dochodzoną...

Wyrok Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt II Ca 1270/22)

Dnia 7 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego banku i zasądził od strony pozwanej na rzecz powódki 2.700 zł kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w...

Sąd II instancji zmienił niekorzystny wyrok dla Frankowiczów w sprawie p-ko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II Ca 612/23)

Dnia 31 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Opolu II Wydział Cywilny Odwoławczy zmienił niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 13 stycznia 2023 r. sygn. akt I C 679/20. Wyrok jest prawomocny i skutkuje nieważnością umowy kredytowej oraz...

Wygrana Frankowiczów z mBankiem S.A. (Sygn. Akt III Ca 111/22)

Dnia 24 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację i zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powódki kwotę 2700zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty...

Wyrok frankowy w sprawie przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I Aca 60/23)

Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny 10 sierpnia 2023r. zmienił zaskarżony wyrok w  zakresie kosztów zastępstwa procesowego wpisując w miejsce kwoty 6417 kwotę 11817 zł, oddalił apelację banku i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 9400 złotych tytułem...

Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I ACa 356/23) – Wygrana Frankowiczów

Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny wyrokiem z dn. 28 lipca br. oddalił apelację pozwanego i zasądził od pozwanego na rzecz Powodów kwotę po 4050 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego z odsetkami w wysokości odsetek za opóźnienie za okres od...

BNP Paribas Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I ACa 1528/22) – Wyrok frankowy

Dnia 18 lipca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2022r. w sprawie sygn. akt I C 870/20 oddalił apelację i zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 4.050 zł tytułem...

Wyrok frankowy przeciwko Bankowi Millennium S.A. (Sygn. Akt I ACa 366/22)

Sąd Apelacyjny w Katowicach, I Wydział Cywilny 7 lipca wydał prawomocny wyrok w sprawie I ACa 366/22. Sąd zmienił zaskarżony wyrok w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie, uwzględnił zarzut zatrzymania banku i oddalił apelację pozwanego w pozostałym...

Wygrana Frankowiczów z Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn.VI ACa 864/22)

Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny 27 czerwca br. zmienił zaskarżony wyrok częściowo w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie licząc je od 13 kwietnia 2022 r. Ponadto Sąd II instancji oddalił apelację banku w pozostałej części i zasądził od pozwanego na...
x twitter kancelaria frankowicze

Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny

Aktualności

Aktualności z kancelarii frankowej – Ranking Kancelarii No.1

Co dla Frankowiczów oznacza nowy wyrok TSUE?

Co dla Frankowiczów oznacza nowy wyrok TSUE?

W najnowszym wyroku TSUE wskazał, że sądy nie muszą dokonywać oceny abuzywności klauzul – wystarczy, że podobna klauzula znajduje się w rejestrze klauzul niedozwolonych.Frankowicze - Wyrok TSUE C-139/22Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania...

czytaj dalej
Status konsumenta a wyrok dla Frankowiczów TSUE C -139/22

Status konsumenta a wyrok dla Frankowiczów TSUE C -139/22

W wyroku z dnia 21 września 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął o możliwości uznania za konsumenta osobę, która przy zawieraniu umowy kredytowej posiadała wyższe wykształcenie w dziedzinie zarządzania i finansów oraz była zatrudniona w...

czytaj dalej
TSUE ponownie wzmacnia ochronę konsumentów

TSUE ponownie wzmacnia ochronę konsumentów

Wczorajszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów C-139/22 jest korzystny dla kredytobiorców. W komentarzu udzielonym dla Wyborczej mecenas Bochenek wyjaśnia co Frankowicze zyskają dzięki wydanemu orzeczeniu.Co postanowił TSUE w sprawie Frankowiczów? Decyzja Trybunału...

czytaj dalej

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

ul. Wyścigowa 56 i
53-012 Wrocław

71 36 86 982

NIP: 899-285-84-33
REGON: 382 638 838
KRS 0000773314
ranking kancelarii frankowych