Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Posiada doświadczenie procesowe w prowadzeniu postępowań w sprawach cywilnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Z grupą kapitałową związana od 2014r. początkowo zajmując się sprawami odszkodowawczymi główne przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeń, a od 2019r. sprawami konsumentów przeciwko instytucjom bankowym powstałych na tle umów kredytowych powiązanych z walutą obcą.