Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu i w Legnicy, prowadzący głównie mediacje gospodarcze. Wcześniej związana z administracją rządową i samorządową. Aktualnie od kilku lat zajmuje się dochodzeniem roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego. Prywatnie miłośniczka wędrówek górskich i wielokrotna uczestniczka biegów na orientację.