Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 164/20) – Wyrok

9 czerwca 2021

Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 164/20) – Wyrok

Dnia 9 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. o sygn. I C 164/20.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 333.975,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 r. pomiędzy powodami (umowa pierwotnie zawarta z GE Money Bankiem S.A.);

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.451 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej