Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 164/20) – Wyrok

9 czerwca 2021

Bank BPH S.A. (Sygn. Akt I C 164/20) – Wyrok

Dnia 9 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A. o sygn. I C 164/20.

Na mocy wyroku Sąd:

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 333.975,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie;

-ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w 2008 r. pomiędzy powodami (umowa pierwotnie zawarta z GE Money Bankiem S.A.);

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.451 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej