W dniu 29.12.2021 r. w sprawie przeciwko Bankowi Handlowemu S.A. w Warszawie zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Koszalinie.

Zgodnie z orzeczeniem Sąd:


-zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 161 462,86 zł z odsetkami od 15.02.2021 r.;

-ustalił nieważność umowy kredytu;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 6.434,00 zł.

Wyrok nie jest prawomocny.