Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 133/21) – Wyrok

8 czerwca 2021

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 133/21) – Wyrok

Sąd Rejonowy w Gdyni dnia 8 czerwca 2021 ogłosił wyrok przeciwko Bankowi Millennium S.A. o sygn. I C 133/21. Ustalił nieważność umowy kredytowej.

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejny korzystny wyrok w sprawie frankowej na mocy którego Sąd:

-zasądził solidarnie na rzecz powodów kwotę 65 720,67 zł wraz z odsetkami;

-ustalił, że umowa stron o kredyt hipoteczny zawarta w 2006r. jest nieważna;

-zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w wysokości 6 417 zł.

Wyrok został wydany po pierwszej rozprawie podczas której przesłuchani zostali powodowie. Sąd postanowił pominąć pozostałe wnioski dowodowe, w tym opinię biegłego. Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji oraz wskazał na występowanie w umowie klauzul abuzywnych. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej