Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

8 czerwca 2021

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała wcześniej wyrok zaoczny w przedmiotowej sprawie.

Na mocy wyroku jawnego z dnia 8 czerwca br. Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 44.117,80 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 21 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 7.134,00 zł tytułem zwrotu kosztów wraz z odsetkami za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty;

-w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok zaoczny.

Na mocy orzeczenia wyeliminowano abuzywny mechanizm indeksacji, lecz umowa jest nadal ważna. W sprawie został sporządzony wniosek o uzasadnienie. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


frankowicze-wyrok-CHF

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 694/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021r. zapadł wyrok przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej
santander-frankowicze(1)

Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 1858/20) – Wyrok

W dniu 22.07.2021 zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.) wydany

Czytaj więcej
wyrok-reiffeisen

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 1415/20) – Wyrok

Dnia 15 lipca br. zapadł wyrok przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny EFG Eurobank Ergasias

Czytaj więcej
mbank-wyrok-frankowy

Wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt XII C 74/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Frankowiczów. W dniu 14.07.2021 r.  zapadł

Czytaj więcej