Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

8 czerwca 2021

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała wcześniej wyrok zaoczny w przedmiotowej sprawie.

Na mocy wyroku jawnego z dnia 8 czerwca br. Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 44.117,80 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 21 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 7.134,00 zł tytułem zwrotu kosztów wraz z odsetkami za opóźnienie za czas po upływie tygodnia od dnia doręczenia orzeczenia zobowiązanemu do dnia zapłaty;

-w pozostałym zakresie utrzymał w mocy wyrok zaoczny.

Na mocy orzeczenia wyeliminowano abuzywny mechanizm indeksacji, lecz umowa jest nadal ważna. W sprawie został sporządzony wniosek o uzasadnienie. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wygrana z Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I ACa 1231/21)

Dnia 11 sierpnia 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w

Czytaj więcej

Wyroki prawomocne przeciwko mBank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko mBank S.A. Wyroki są prawomocne. Wyrok

Czytaj więcej

Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt V ACa 367/22)

W dniu 5.08.2022r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny, w którym Sąd

Czytaj więcej

Wyrok prawomocny – Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I Ca 327/22)

Dnia 3 sierpnia 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny.

Czytaj więcej