Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie o sygn. I C 45/21 przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Na mocy orzeczenia Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w 2006 r. między powodami a Bankiem Millennium S.A. w Warszawie jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 6.434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

To kolejny korzystny wyrok jaki otrzymała Kancelaria Bochenek i Wspólnicy przeciwko Bankowi Millennium w ciągu ostatnich dni.

Sąd zastosował teorię salda. Wyrok nie jest prawomocny.