Bank Millennium S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 390/21)

6 grudnia 2021

Bank Millennium S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 390/21)

Dnia 06.12.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bank Millennium S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 390/21.

Zgodnie z treścią wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego Banku Millennium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów kwotę 93.290,49 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 06 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty,

ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu w związku z nieważnością umowy,

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna i nie może dalej obowiązywać po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

Warto podkreślić, że pozew w przedmiotowej sprawie skierowano do sądu w marcu br.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej