Dnia 30 marca 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd: 

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 193 823,90 zł wraz z odsetkami za opóźnienie,

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 11 817 zł tytułem kosztów procesu z odsetkami za opóźnienie. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że bank miał pełną dowolność w zakresie kształtowania wysokości kursu CHF. Nigdzie nie podano informacji, w jaki sposób bank ustalał kurs.

Ponadto, sąd uznał, iż nie ma możliwości zastąpienia zapisów abuzywnych innymi zapisami. To prowadziło do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. 

Sprawa dotyczy kredytu, który już w całości został spłacony. 

Pozew został skierowany do sądu 30 października2020 r. Wyrok jest nieprawomocny.