Bank Ochrony Środowiska S.A (Sygn. Akt I C 1094/20) – wyrok

30 marca 2021

Bank Ochrony Środowiska S.A (Sygn. Akt I C 1094/20) – wyrok

Dnia 30 marca 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach.

Na mocy orzeczenia sąd: 

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 193 823,90 zł wraz z odsetkami za opóźnienie,

-zasądził od pozwanego na rzecz naszego Klienta kwotę 11 817 zł tytułem kosztów procesu z odsetkami za opóźnienie. 

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że bank miał pełną dowolność w zakresie kształtowania wysokości kursu CHF. Nigdzie nie podano informacji, w jaki sposób bank ustalał kurs.

Ponadto, sąd uznał, iż nie ma możliwości zastąpienia zapisów abuzywnych innymi zapisami. To prowadziło do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. 

Sprawa dotyczy kredytu, który już w całości został spłacony. 

Pozew został skierowany do sądu 30 października2020 r. Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


Wyrok mBank (Sygn. Akt XVIII C 356/20) – Odfrankowienie

Dnia 13 kwietnia 2021r. do naszej kancelarii wpłynął kolejny korzystny wyrok w sprawie przeciwko mBank

Czytaj więcej

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 573/20)

Dnia 8.04.2021r. otrzymaliśmy kolejny korzystny wyrok przeciwko PKO BP S.A. (umowa pierwotnie zawarta z Nordea

Czytaj więcej

Raiffeisen Bank International AG (Sygn. Akt I C 794/20) – nieważność

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim dnia 31.03.2021r. w sprawie o sygn. I C 794/20 wydał

Czytaj więcej
wygrana-frankowiczow

Wygrana PKO BP S.A. (Sygn. Akt. I C 1014/20)

Dnia 30.03.2021 Sąd Okręgowy w Gdańsku, I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I C

Czytaj więcej