Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I C 1184/20) – Wyrok

21 maja 2021

Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt  I C 1184/20) – Wyrok

Dnia 21 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 1184/20 ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem Ochrony Środowiska S.A.;

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 57.564,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz powodów kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej