Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I C 1184/20) – Wyrok

21 maja 2021

Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt  I C 1184/20) – Wyrok

Dnia 21 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 1184/20 ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem Ochrony Środowiska S.A.;

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 57.564,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz powodów kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej