Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt I C 1184/20) – Wyrok

21 maja 2021

Bank Ochrony Środowiska S.A. (Sygn. Akt  I C 1184/20) – Wyrok

Dnia 21 maja 2021 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie Wydział I Cywilny po rozpoznaniu sprawy o sygn. I C 1184/20 ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Na mocy wyroku Sąd:

-ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej pomiędzy powodami a pozwanym Bankiem Ochrony Środowiska S.A.;

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 57.564,69 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

-zasądził od pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. na rzecz powodów kwotę 6.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej