W dniu 12 lipca 2022r. nasza kancelaria otrzymała dwa prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Wyrok o sygn. VI ACa 639/22

Wyrok w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalając w całości apelację banku i zasądzając od banku na rzecz powodów 4.050 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu o sygn. XII C 205/21 z dnia 28.01.2022 r. ustalający nieważność umowy kredytowej i zasądzający na rzecz powodów kwoty 62.089,99 zł i 3.243,33 CHF.

Wyrok o sygn. I ACa 240/22

Wyrok w przedmiotowej sprawie wydał Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Zgodnie z orzeczeniem Sad oddalił w całości apelację banku i zasądził od banku na rzecz powodów 4.050 zł kosztów zastępstwa procesowego.

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30.12.2021 r. o sygn. XV C 1585/20  ustalający nieważność umowy kredytowej i zasądzający łącznie na rzecz powodów kwoty 124.318,50 zł i 5.453,02 CHF.

W obu przypadkach sądy zastosowały teorię dwóch kondykcji. Wyroki są prawomocne.