Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I C 554/20) – Wyrok

19 maja 2021

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt  I C 554/20) – Wyrok

Dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. o sygn. I C 554/20.

Na mocy wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 29 777,87zł i 19 275,82 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 marca 2020 r.;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w drugiej połowie 2008 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 908 zł z tytułu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wyrok-CHF

Santander Bank Polska S.A. – Wyrok (Sygn. Akt I C 319/21)

W dniu 14.09.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

Czytaj więcej
wyrok-frankowicze

Wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (Sygn. Akt II C 557/20)

Dnia 9. Września 2021 r. zapadł wyrok przeciwko Bankowi BPH S.A. (dawny GE Money) wydany

Czytaj więcej
pko-bp-wyroki

Frankowicze masowo wygrywają z PKO BP S.A.

W ostatnich tygodniach Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała 15 wyroków przeciwko PKO BP S.A. Sądy

Czytaj więcej
frankowicze-pkobp-wyrok

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 603/20)

W dniu 25.08.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wydany przez

Czytaj więcej