Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt I C 554/20) – Wyrok

19 maja 2021

Bank Ochrony Środowiska (Sygn. Akt  I C 554/20) – Wyrok

Dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. o sygn. I C 554/20.

Na mocy wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 29 777,87zł i 19 275,82 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 marca 2020 r.;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w drugiej połowie 2008 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 908 zł z tytułu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


wygrana-mbank

Prawomocna wygrana z mBank S. A. (Sygn. Akt III Ca 2102/20)

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała korzystny prawomocny wyrok w sprawie przeciwko mBank S.A. o sygn.

Czytaj więcej
wurok-PKO

Wyrok przeciwko PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 404/20)

Sąd Rejonowy w Sokółce, I Wydział Cywilny dnia 11.06.2021r. ogłosił wyrok w sprawie frankowej o

Czytaj więcej
wyrok-CHF

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 45/21) – Wyrok

Dnia 10 czerwca 2021 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w

Czytaj więcej
wyrok-chf

Bank Millennium S.A. (Sygn. Akt I C 1661/20) – Odfrankowienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie dnia 8 czerwca 2021r. wydał wyrok w sprawie frankowej. Kancelaria Bochenek

Czytaj więcej