Dnia 19 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. o sygn. I C 554/20.

Na mocy wyroku Sąd:

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 29 777,87zł i 19 275,82 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 7 marca 2020 r.;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami wynikającego z umowy kredytu hipotecznego zawartej w drugiej połowie 2008 r.;

– zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 908 zł z tytułu kosztów procesu.

Sąd uznał, że sporna umowa kredytu jest nieważna. Wyrok nie jest prawomocny.