Bank Pekao S.A. (Sygn. Akt XXVIII C 687/21) -Wyrok

18 sierpnia 2021

Bank Pekao S.A. (Sygn. Akt XXVIII C 687/21) -Wyrok

W dniu 18.08.2021 r. zapadł na posiedzeniu niejawnym wyrok przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dawna umowa BPH) wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny.

W wyroku Sąd:

– ustalił, że umowa jest nieważna,
-zasądził na rzecz powoda kwotę 37.306,40 zł oraz kwotę 30.872,36 CHF wraz z odsetkami od dnia 23.12.2020 r.,
-zasądził w całości koszty procesu zostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi.

Warto podkreślić fakt, że w sprawie nie odbyła się ani jedna rozprawa. Pozwany złożył odpowiedź na pozew, po czym strona powodowa otrzymała zobowiązanie do wskazania konkretnych okoliczności. Po podjęciu niniejszych czynności sąd wydał wyrok.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej