Bank Pekao S.A. (Sygn. Akt XXVIII C 687/21) -Wyrok

18 sierpnia 2021

Bank Pekao S.A. (Sygn. Akt XXVIII C 687/21) -Wyrok

W dniu 18.08.2021 r. zapadł na posiedzeniu niejawnym wyrok przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dawna umowa BPH) wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny.

W wyroku Sąd:

– ustalił, że umowa jest nieważna,
-zasądził na rzecz powoda kwotę 37.306,40 zł oraz kwotę 30.872,36 CHF wraz z odsetkami od dnia 23.12.2020 r.,
-zasądził w całości koszty procesu zostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi.

Warto podkreślić fakt, że w sprawie nie odbyła się ani jedna rozprawa. Pozwany złożył odpowiedź na pozew, po czym strona powodowa otrzymała zobowiązanie do wskazania konkretnych okoliczności. Po podjęciu niniejszych czynności sąd wydał wyrok.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj również


Wygrana z Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I ACa 1231/21)

Dnia 11 sierpnia 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w

Czytaj więcej

Wyroki prawomocne przeciwko mBank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko mBank S.A. Wyroki są prawomocne. Wyrok

Czytaj więcej

Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt V ACa 367/22)

W dniu 5.08.2022r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny, w którym Sąd

Czytaj więcej

Wyrok prawomocny – Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I Ca 327/22)

Dnia 3 sierpnia 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny.

Czytaj więcej