Do sądów trafia coraz więcej pozwów w sprawach frankowych. Część kredytobiorców zdecydowała się na zawarcie ugód z bankami. Jednak nie zniwelowało to znacząco problemu frankowego. Łączna kwota zawiązanych przez banki rezerw na ryzyko walutowe przekroczyła 20 mld zł!

Banki zwiększają rezerwy

Kredytobiorcy złotowi mogą skorzystać z wakacji kredytowych. Przywilej ten ominął grupę kredytobiorców posiadających kredyty denominowane/indeksowane do waluty obcej. Rata ich kredytu w ostatnich miesiącach znowu poszybowała w górę. Frankowicze szukają sprawiedliwości w sądach, pozwów przybywa. Wraz z napływem nowych spraw wzrastają rezerwy na ryzyko walutowe.

Największe rezerwy, sięgające aktualnie prawie 7 mld zł, posiada PKO BP S.A. (bank w pierwszym półroczu 2022 zwiększył rezerwy o 1,1 mld zł). Kolejnym bankiem jest mBank S.A., który zawiązał rezerwy przekraczające 4 mld zł.  Około 3,5 mld zł na ten cel przeznaczył Bank Millennium S.A.

Łączna suma wszystkich rezerw zawiązanych przez banki wynosi aktualnie 22 mld zł!

Frankowicze – Rekordowe statystyki

Frankowicze, od czasu publikacji słynnego wyroku TSUE w 2019r. wygrywają coraz więcej spraw. O kolejnych, rekordowych statystykach podsumowujących I półrocze br. pisaliśmy tutaj.

W I półroczu 2022 roku udało nam się dotrzeć do 4 041 wyroków. Bez wątpienia możemy określić tę liczbę jako minimalną, gdyż nie funkcjonuje żadna oficjalna baza wyroków. Zatem niniejsza dana nie wyczerpuje potencjału całego rynku. Dla porównania w tożsamym okresie w 2021 roku zapadło łącznie 703 wyroki. Zestawie tych dwóch wartości jednoznacznie obrazuje intensyfikację zapadających wyroków w sądach powszechnych – podsumowuje Radca prawny Wojciech Bochenek.

Frankowicze w I półroczu br. wygrali 97 proc. spraw. Dominującym rozstrzygnięciem pozostaje unieważnienie umowy kredytowej. Sądy aż w 3746 przypadkach uznały sporne umowy kredytowe za nieważne. Odfrankowienie odnotowano w 166 sprawach.

Więcej szczegółowych danych znajdą Państwo na stronie strefainwestorów.pl