Absolwent studiów na kierunku administracja oraz prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu uzyskując wpis na listę radców prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na rzecz konsumentów od podmiotów rynku finansowego, w szczególności przeciwko bankom w zakresie umów kredytów hipotecznych waloryzowanych do waluty obcej.

Prywatnie pasjonat dobrej książki, podróży oraz kolarstwa górskiego.