Już w najbliższą środę 12. października Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie bezumownego korzystania z kapitału.

Frankowicze – Wyrok TSUE C-520/21

TSUE kolejny raz wypowie się w temacie Frankowiczów, tym razem wyrok C-520/21 poruszy problem bezumownego korzystania z kapitału.

W ostatnim czasie Trybunał orzekał w sprawach polskich Frankowiczów (sprawy połączone C-80/21, C-81/21 i C 82/21). Trybunał w wyroku odniósł się do kwestii przedawnienia roszczeń, wskazując że ich bieg rozpoczyna się od momentu, w którym kredytobiorca dowiedział się o zapisach niedozwolonych znajdujących się w jego umowie kredytowej. Ponadto TSUE ugruntował stanowisko w zakresie możliwości ingerencji w treść zapisów umownych przez sądy krajowe. Zdaniem Trybunału, praktyki niektórych sądów polegające na uzupełnianiu umowy średnim kursem NBP są niedopuszczalne.

tsue frankowicze

Biorąc pod uwagę prokonsumenckie stanowisko TSUE we wcześniejszych sprawach dotyczących Frankowiczów oraz bazując na wyrokach w sprawie bezumownego korzystania z kapitału wydawanych przez polskie sądy krajowe (które także jednoznacznie opowiadają się po stronie kredytobiorców), najbliższy wyrok Trybunału powinien być podtrzymaniem wcześniejszej spójnej linii orzeczniczej.

Nasza kancelaria również prowadzi tego typu sprawy i miała okazję reprezentować klientów pozwanych przez Bank BPH S.A. (sygn. I C 1783/21) przed Sądem Okręgowym w Świdnicy, który przychylił się do naszej argumentacji i w całości oddalił roszczenie banku.

W ocenie prawników, działania banków polegające na pozywaniu kredytobiorców o zwrot kapitału, głównie mają na celu zniechęcenie kolejnych Frankowiczów do kierowania powództw do sądów, natomiast nie znajdują one żadnych podstaw prawnych.

Poniżej wypowiedź Radcy prawnego Wojciecha Bochenka w tym zakresie: