Co dla Frankowiczów oznacza nowy wyrok TSUE?

Co dla Frankowiczów oznacza nowy wyrok TSUE?

W najnowszym wyroku TSUE wskazał, że sądy nie muszą dokonywać oceny abuzywności klauzul – wystarczy, że podobna klauzula znajduje się w rejestrze klauzul niedozwolonych. Frankowicze – Wyrok TSUE C-139/22 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na...
Status konsumenta a wyrok dla Frankowiczów TSUE C -139/22

Status konsumenta a wyrok dla Frankowiczów TSUE C -139/22

W wyroku z dnia 21 września 2023 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął o możliwości uznania za konsumenta osobę, która przy zawieraniu umowy kredytowej posiadała wyższe wykształcenie w dziedzinie zarządzania i finansów oraz była zatrudniona w...
TSUE ponownie wzmacnia ochronę konsumentów

TSUE ponownie wzmacnia ochronę konsumentów

Wczorajszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów C-139/22 jest korzystny dla kredytobiorców. W komentarzu udzielonym dla Wyborczej mecenas Bochenek wyjaśnia co Frankowicze zyskają dzięki wydanemu orzeczeniu. Co postanowił TSUE w sprawie Frankowiczów? Decyzja Trybunału...