Mecenas Wojciech Bochenek w wywiadzie udzielonym dla Newseria przedstawia aktualne informacje w sprawach frankowiczów. Wyznaczony po raz kolejny przez TSUE kierunek linii orzeczniczej podtrzymujący wcześniejsze prokonsumenckie stanowisko w zakresie kredytów powiązanych z walutą obcą oraz analiza statystyk dotyczących zapadłych wyroków bezsprzecznie stawia sprawy Frankowiczów w nadzwyczaj optymistycznym świetle.

Pomoc-frankowiczom

Orzeczenie TSUE C-212/20

Dnia 18. listopada br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w którym orzekł, że postanowienia umowne muszą być sformułowane w sposób zrozumiały i nie budzący żadnych wątpliwości konsumenta. Ponadto kredytobiorca powinien mieć możliwość w dowolnym czasie samodzielnie ustalić wysokość kursu w oparciu o który będą pobierane należności z tytułu zawartej z bankiem umowy. Kolejne pytanie dotyczyło możliwości zastąpienia nieuczciwego kursu banku kursem rynkowym. TSUE wskazał jednoznacznie, że nie ma takiej możliwości nawet w oparciu o wolę stron. Zapadły wyrok jest kontynuacją prokonsumenckiej linii orzeczniczej i spójny z wcześniejszym orzeczeniem TSUE z 2019r. w sprawie Państwa Dziubak.

Frankowicze – statystyki

Bieżący rok jest rekordowy zarówno pod względem ilości wytoczonych powództw w sprawach frankowych jak i ilości orzeczeń korzystnych dla kredytobiorców.

Szacuje się, że aktualnie w sądach jest około 60 tys. spraw frankowych, co stanowi około 10 proc. całego portfela spraw mówi mec. Wojciech Bochenek.

Wygrane frankowiczów w 2021r. utrzymywały się na stałym poziomie sięgającym ponad 90%. Z miesiąca na miesiąc umacnia się trend dotyczący uznawania przez sądy umów kredytowych za nieważne. Tzw. odfrankowienie umowy w ostatnich miesiącach zdarza się coraz rzadziej.

Program ugód

Ostatnim aspektem poruszonym w wywiadzie są ugody proponowane przez banki.

Jest kilka banków, które pilotażowo próbowały przedstawiać kredytobiorcom frankowym propozycje ugodowe. Te propozycje są w naszej ocenie niekorzystne, ale oczywiście każdą z nich trzeba ocenić indywidualnie. W tej chwili tematem ugód zajmują się trzy banki, czyli PKO BP, Bank Millennium oraz ING Bank Śląski – wskazuje mec. Bochenek.

Dodaje również, że w ostatnim czasie do kancelarii coraz częściej zgłaszają się kredytobiorcy z prośbą o ocenę takiej ugody i dokładne wyjaśnienie jej treści. Prawnik podkreśla także, że przy rozpatrywaniu opcji zawarcia ugody z bankiem należy wziąć pod uwagę ostatnie wzrosty stóp procentowych. Jego zdaniem w tym kontekście proponowane ugody tracą jeszcze bardziej na atrakcyjności.

W takiej sytuacji konwersja kredytu na kredyt złotowy oparty na WIBOR będzie wiązała się z ryzykiem zmiennej stopy procentowej, w związku z czym raty odsetkowe mogą pójść w górę. Podobnie sytuacja wygląda wśród „złotówkowiczów”. Wzrost stóp procentowych wpływa bezpośrednio na wysokość ich rat odsetkowych. Sytuacja będzie dynamiczna i uzależniona od Rady Polityki Pieniężnej – dodaje na koniec prawnik.

Wywiad można obejrzeć na portalu Newseria Biznes oraz bezpośrednio na naszej stronie, poniżej: