Część sędziów rozstrzygających sprawy frankowe zdecydowała o zawieszeniu postępowań do czasu ogłoszenia przez TSUE wyroku w sprawie C-520/21. Czy po wydanym 15 czerwca wyroku Kredytobiorcy mogą liczyć na niezwłoczne wznowienie ich spraw?

Kiedy sądy rozstrzygną zawieszone sprawy o bezumowne korzystanie z kapitału? Jak ma się do tego wyrok TSUE

Postępowania cywilne, które wcześniej zostały zawieszone w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy prejudycjalnej C-520/21, powinny teraz zostać podjęte z urzędu. Powód tej decyzji leży w fakcie, że TSUE udzielił już odpowiedzi na wskazane pytanie prejudycjalne, co oznacza, że nie ma już przyczyny utrzymywania zawieszenia tych postępowań.

Trybunał w sprawie C-520/21 jednoznacznie wskazał, że roszczenia banków w przedmiocie bezumownego korzystania z kapitału są bezzasadne. Tym samym sądy powinny jak najszybciej wznowić zawieszone postępowania.

W jednej ze spraw, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie z powództwa banku, w tym samym dniu co orzeczenie TSUE w sprawie C-520/21, został wydany wyrok, w którym sąd oddalił powództwo banku o wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału kredytu. W ustnych motywach wyroku, sędzia zaznaczył, że zapoznał się z treścią wyroku w sprawie C-520/21, a w związku z tym, w swoim orzeczeniu, podzielił stanowisko zaprezentowane przez TSUE.

Tomasz Zaremba

Radca prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Jednak zdaniem mec. Zaremby jest jeszcze za wcześnie aby móc wskazać średni czas oczekiwania na przywrócenie przez sądy tego typu spraw.

kancelaria frankowa

Czy można przyspieszyć rozpoznanie sprawy o bezumowne korzystanie z kapitału?

Co istotne, Kredytobiorcy nie są zobowiązani do aktywnego podejmowania działań w celu wznowienia zawieszonych postępowań przez sąd, jednak mogą podjąć pewne czynności które pomogą przyspieszyć tempo rozpoznania sprawy – pełnomocnik kredytobiorcy może skierować do sądu wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania.

Taki wniosek może przyspieszyć proces podejmowania decyzji przez sąd, ponieważ w przypadku braku takiego wniosku pełnomocnika, dane akt mogą być dostępne dopiero za kilka miesięcy, gdyż sądy dokonują przeglądu zawieszonych spraw w określonych interwałach czasowych.

Więcej informacji na portalu Prawo.pl