Już dzisiaj nastąpi publikacja długo wyczekiwanego orzeczenia TSUE C-19/20 w sprawie Frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości odpowie na pięć pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Okręgowy w Gdańsku. Czego mogą spodziewać się Frankowicze?

Pomoc-frankowiczom

Jakie kwestie rozstrzygnie TSUE?

Wszystko wskazuje na to że, stanowisko TSUE po raz kolejny okaże się prokonsumenckie i podtrzyma korzystną linię orzeczniczą dla Frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości w dzisiejszym orzeczeniu ma odnieść się m.in. do kwestii bezumownego korzystania z kapitału.

Wnikliwa analiza tego pytania oraz stanowisko TSUE może dać odpowiedź, czy banki będą mogły dochodzić od kredytobiorców roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału, po stwierdzeniu przez sąd nieważności umowy – ocenia radca prawny Wojciech Bochenek.

Kolejną kluczową kwestią jaką rozstrzygnie TSUE jest ustalenie momentu od którego powinien być liczony bieg przedawnienia roszczeń. Koncepcji jest wiele. Szerzej omówiliśmy ten problem tutaj.

Planowane uchwały Sądu Najwyższego

Oprócz wyroku TSUE C-19/20 Frankowicze w najbliższym czasie mogą spodziewać się dwóch ważnych uchwał Sądu Najwyższego. Publikacja pierwszej z nich została zaplanowana na 7 maja br. Skład 7 sędziów ma rozstrzygnąć pytania prawne skierowane przez Rzecznika Finansowego. Natomiast 11 maja br. spodziewamy się uzyskania odpowiedzi na 6 pytań skierowanych przez pierwszą Prezes SN, Małgorzatę Manowską – chodzi o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów powiązanych z kursem waluty obcej przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Z pewnością stanowisko Trybunału Sprawiedliwości wyznaczy właściwy kierunek zarówno dla Sądu Najwyższego jak i sądów krajowych w zakresie rozstrzygania sporów między bankami a kredytobiorcami.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wpisu tutaj.