Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzed dwóch miesięcy znacząco wpłynął na sytuację frankowiczów. Obecnie niemal w każdej sprawie dotyczącej unieważnienia umowy kredytu we frankach do sądu kierowane są wnioski o wstrzymanie spłaty rat kredytu na czas toczącego się postępowania. Dlaczego warto skorzystać z zabezpieczenia kredytu frankowego? Czy zawieszenie spłaty rat jest korzystne dla frankowiczów?

Zabezpieczenie przy kredycie frankowym po wyroku TSUE

Wstrzymanie spłaty kredytu frankowego na czas trwania postępowania to zabezpieczenie niezbędne do ochrony konsumenta. Zawieszenie spłaty rat zapewnia pełną skuteczność przyszłego orzeczenia. Bez niego należałoby rozszerzać pierwotne żądanie po spłacie każdej raty lub wystąpić z nowym powództwem. Dotyczyłoby ono uregulowania miesięcznych rat zapłaconych przez frankowicza w trakcie toczącego się postępowania w sprawie unieważnienia umowy kredytowej.

Zabezpieczenia powinny być udzielane, skoro umowa jest wadliwa i nie ma wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Tym bardziej, że później będzie się to wiązało z koniecznością rozliczenia czyli z generowaniem kolejnego postępowania, a to jest nieracjonalne. Daje też niepotrzebnie podstawę do wydłużania procesów ze strony banków. W mojej ocenie takie działanie jest więc niezgodne z interesem wymiaru sprawiedliwości i państwa polskiego – komentował dr Tomasz Niewiadomski, przewodniczący XXVIII Wydziału Cywilnego (tzw. wydziału frankowego) Sądu Okręgowego w Warszawie w rozmowie z prawo.pl

 

najlepsza kancelaria frankowa

Czy konieczna jest spłata kapitału, żeby skorzystać z zabezpieczenia kredytu?

Bezpośrednio po wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędziowie podkreślali, że zabezpieczenie kredytu w formie zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania jest niemal pewne, ale tylko w przypadkach, gdy kapitał został już spłacony. Podobną praktykę stosowano w tzw. sądzie frankowym już dwa lata wcześniej. Wstrzymywano płatność rat na czas postępowania jeśli kredyt był nadpłacony.

Jak długo trzeba czekać na zabezpieczenie kredytu frankowego?

Sąd jest zobowiązany do rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia kredytu frankowego bezzwłocznie. Nie później jednak niż w terminie tygodnia od jego wpływu do sądu. Praktyka pokazuje jednak, że w przeważającej liczbie przypadków czas oczekiwania wynosi około miesiąca. 

Czas rozpatrzenia wniosku o zawieszenie płatności rat na czas trwania postępowania w sprawie frankowej w dużej mierze zależy od tego, w jakim sądzie toczy się postępowanie. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku warszawskich sądów, w których niekiedy czas ten wynosi nawet trzy czy cztery miesiące. Pomimo jasnych wytycznych Trybunału wiele też zależy od sędziego prowadzącego sprawę.

Więcej informacji na temat zawieszenia spłaty rat kredytu można znaleźć w artykule dostępnym w serwisie Prawo.pl