Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego stawiają przed sądami apelacyjnymi nowe wyzwania. Zwiększona liczba zażaleń w sprawach zabezpieczeń, zwłaszcza dotyczących kredytów frankowych, może wydłużyć czas rozpatrywania.

Czy wydłuży się proces rozpatrywania spraw Frankowiczów?

Po wprowadzeniu ostatnich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC), zażalenia w sprawach związanych z zabezpieczeniami są teraz rozstrzygane przez wyższe instancje sądowe. Taka modyfikacja może prowadzić do zwiększenia obciążenia sądów odwoławczych, które będą musiały zajmować się dodatkowymi sprawami zażaleniowymi. Sądy apelacyjne zostały obarczone większym zakresem obowiązków, a ilość zażaleń dotyczących zabezpieczeń w postępowaniach związanych z kredytami frankowymi jest znacząca, co może znacząco wydłużać czas rozpatrywania tych spraw.

nowelizacja kps bochenek i wspolnicy

Większa liczba wniosków w sprawie zabezpieczenia

Wojciech Bochenek w rozmowie z Prawo.pl tłumaczy że, czerwcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-287/22, który dotyczył zabezpieczenia powództwa prowadzącego do zawieszenia płatności rat kredytowych w trakcie postępowania sądowego, wywołał duże zainteresowanie kredytobiorców. Osoby te zadają pytania dotyczące szczegółów tego wyroku oraz kwestii formalnych. Wojciech Bochenek z Kancelarii Radców Prawnych Bochenek i Wspólnicy Sp. k. podkreśla, że Trybunał wskazał, iż sąd krajowy powinien dołożyć wszelkich starań, aby w jak największym stopniu chronić interes klienta w trakcie postępowania przeciwko bankowi. To orzeczenie może wpłynąć na sposób, w jaki sądy interpretują i stosują prawo w sprawach dotyczących zabezpieczeń powództw kredytobiorców oraz może wprowadzić pewne standardy ochrony praw konsumentów.

Czy wszystkie wnioski zostaną wzięte pod uwagę?

Niektórzy eksperci twierdzą, że narastająca praktyka składania wniosków o zabezpieczenie we wszystkich sprawach staje się coraz bardziej powszechna. Zdaniem jednego z sędziów, taka praktyka faktycznie prowadzi do osłabienia efektywności sądów. Sędziowie nie są w stanie skupić się w pełni na rozpatrywaniu istoty spraw, uwzględniając w to również planowanie rozpraw czy wydawanie wyroków. Zamiast tego, zobligowani są do rozpatrywania ogromnych ilości wniosków o zabezpieczenie.

bedziemy dłużej czekać na rozstrzygnięcia spraw frankowiczów?

Jednak, Wojciech Bochenek patrzy na to z drugiej strony. Z jego perspektywy, pełnomocnicy kredytobiorców zwracają uwagę, na rosnącą liczbę spraw, w których suma spłat osiągnęła minimum wartość udzielonego kapitału kredytowego, ponieważ osoby posiadające kredyty frankowe spłacają je od wielu lat.

Dodatkowo, Bochenek przypomina, że nowelizacja KPC oczekuje na podpis prezydenta. Uaktualnienie wprowadza możliwość rozpoznawania zażaleń w składzie sędziowskim jednoosobowym. W przypadku spraw, które zostały wszczęte i niezakończone, również będzie obowiązywał skład jednoosobowy, gdzie sędzia wyznaczony jako sprawozdawca będzie kontynuował postępowanie. Według Wojciecha Bochenka, te zmiany powinny przyspieszyć proces rozpatrywania zażaleń i ograniczyć ich opóźnienia w czasie.

Czytaj dalej na Prawo.pl