Z dniem 1. stycznia 2022r. wskaźnik LIBOR z mocy prawa został zastąpiony przez SARON. Czy wobec tego konieczne jest aneksowanie umowy?

Frankowicze – SARON zastąpił LIBOR

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego zastąpienie wskaźnika LIBOR wskaźnikiem SARON nie wymaga dodatkowego aneksowania umowy kredytowej. Jednak banki mimo wszystko wysyłają kredytobiorcom aneksy do podpisu.

Zmiana wskaźnika spowodowana jest zaprzestaniem jego opracowywania i publikowania ze względu na kontrowersje, które pojawiły się wokół mechanizmu jego wyliczania. W przeciwieństwie do LIBOR-U, SARON został tak opracowany aby nie był podatny na manipulacje banków. Dodatkowo, jak wskazują specjaliści posiada tzw. spread korygujący, mający chronić kredytobiorców przed jego dużymi wahaniami.

Informacje o zmianie wskaźnika banki zaczęły publikować pod koniec ubiegłego roku w oficjalnych komunikatach na stronach internetowych. Ponadto kierowały do swoich klientów korespondencję drogą pocztową.

Część banków ogranicza się jedynie do przesłania krótkiego pisma informującego o rozporządzeniu z 14 października 2021 r. i jego wejściu w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz skutkach jakie się z tym wiążą tj. zamiany wskaźnika LIBOR na SARON. Niektóre banki przyjęły odmienną drogę i przesyłają klientom dość obszerne aneksy wraz z pismem przewodnim wskazującym zasadność zmian w związku z powyżej wspomnianym rozporządzeniem – wyjaśnia Radca prawny Wojciech Bochenek.

Jak podkreśla prawnik, w obszernej i niejednokrotnie sformułowanej w sposób niezrozumiały dokumentacji mogą znaleźć się dodatkowe regulacje, zabezpieczające interesy banków w przypadku zaprzestania publikowania tego wskaźnika w przyszłości.

Pomoc-frankowiczom

Konsekwencje niepodpisania aneksu

Brak złożenia podpisu na takim aneksie, nie powoduje żadnych konsekwencji dla kredytobiorcy czy komplikacji w dalszym wykonywaniu umowy. Z dniem 1. stycznia br. na mocy rozporządzenia, LIBOR automatycznie został zastąpiony przez SARON.

Prawnicy zgodnie wskazują, że należy zachować ostrożność decydując się na podpisanie takiego aneksu. Dodają także, że nawet w przypadku podpisania aneksu, nie ma mowy o tzw. uzdrowieniu umowy. Te kwestie poruszane już były zarówno przez TSUE jak i Sąd Najwyższy.

Jeżeli proponowany przez bank aneks zmierza w kierunku uregulowania rodzaju wskaźnika oprocentowania, to trudno będzie uznać, aby przy okazji uzdrowił umowę. Po pierwsze nie taki jest cel aneksu, po drugie nie zostałyby spełnione warunki stawiane przez TSUE, dotyczące wykładni dyrektywy 93/13 – dodaje mec. Bochenek.

Więcej informacji znajdą Państwo na portalu Prawo.pl.