Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej uzyskując tytuł mediatora. Od 2007 roku związany z Grupą Kapitałową VOTUM początkowo zajmując się sprawami odszkodowawczymi, następnie wieloletni prawnik w jednej z największych kancelarii Prawnych na Dolnym Śląsku – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy sp.k. Reprezentował Klientów Kancelarii podczas mediacji w Centrum Mediacji przy Komisji Nadzoru Finansowego. Obecnie w Kancelarii Bochenek i Wspólnicy zajmuje się sprawami konsumentów oraz przedsiębiorców w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody oraz wynikających z umów kredytów bankowych indeksowanych i denominowanych do waluty obcej. Zarządza również procesem sprzedaży w Kancelarii Bochenek i Wspólnicy oraz w podmiotach oferujących pomoc frankowiczom.