Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 184/21) – Wyrok

4 października 2021

Deutsche Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I C 184/21) – Wyrok

W dniu 04.10.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy.


Sąd na mocy wyroku:


-ustalił nieważność umowy kredytu zawartej w 2008 r.;

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 54 159,36 zł  oraz kwotę 58 889,46 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 26.09.2020 r. do dnia zapłaty;


-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów kwotę 22 634 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 21 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Warto wskazać, że w sprawie zasądzono na rzecz klienta podwójne koszty zastępstwa procesowego.


Sąd uznał,że sporna umowa jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

Czytaj również


Wygrana z Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I ACa 1231/21)

Dnia 11 sierpnia 2022 r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Apelacyjny w

Czytaj więcej

Wyroki prawomocne przeciwko mBank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach przeciwko mBank S.A. Wyroki są prawomocne. Wyrok

Czytaj więcej

Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt V ACa 367/22)

W dniu 5.08.2022r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku V Wydział Cywilny, w którym Sąd

Czytaj więcej

Wyrok prawomocny – Santander Bank Polska S.A. (Sygn. Akt I Ca 327/22)

Dnia 3 sierpnia 2022r. zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny.

Czytaj więcej