W drugiej połowie września Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała dwa korzystne wyroki w sprawach przeciwko BNP Paribas S.A. Sądy dwukrotnie zdecydowały o nieważności umowy kredytowej.

Sygn. akt I C 233/21

W dniu 20 września 2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim.
W wyroku Sąd:

-uznał, że umowa kredytu jest nieważna,


-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 137.745,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem opóźnienia od dnia 26 września 2020 r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi w razie zwłoki w płatności tytułem zwrotu kosztów procesu .

Sygn. akt I C 275/21

W dniu 28 września 2021 r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy na mocy którego sąd:

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego między stronami,


-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 85.086,39 zł wraz z odsetkami ustawowymi tytułem opóźnienia od dnia 15 października 2020 r. do dnia zapłaty,

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.


Sąd uznał, że umowy kredytu są nieważne. Wyroki są nieprawomocne.