Dwie wygrane z Santander Bank Polska S. A.

7 września 2021

Dwie wygrane z Santander Bank Polska S. A.

Kancelaria Bochenek i Wspólnicy otrzymała kolejne korzystne wyroki w sprawach przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)

W dniu 06.09.2021r. na posiedzeniu niejawnym zapadł wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Świeciu o sygn. I C 296/20, w którym Sąd:


-ustalił, że umowa kredytu zawarta między stronami jest nieważna;


-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 133.809,46 zł z odsetkami za opóźnienie od dnia 26/09/2019r. do dnia 8/06/2020 r., z zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez powodów kwoty udostępnionego kapitału albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tejże kwoty;


-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 zł tytułem kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Pomoc-frankowiczom

W dniu 07.09.2021r. zapadł wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Katowicach o sygn. I C 622/21, na mocy którego Sąd:

-zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 30.036,03 PLN + 38.349,64 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 30.01.2020 r. do dnia zapłaty;

-ustalił nieistnienie stosunku prawnego umowy kredytu;

-zasądził od pozwanego na rzecz powodów 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sądy uznały, że sporne umowy kredytu są nieważne. Wyroki są nieprawomocne.

Czytaj również


CHF-wyrok

Frankowicze wygrywają dziewięciokrotnie dnia 20. października

Dnia 20. października do naszej kancelarii wpłynęło dziewięć korzystnych rozstrzygnięć w sprawach frankowych. Bochenek i

Czytaj więcej
wyrok-getin

Getin Noble Bank S.A. (Sygn. Akt I C 481/21) – Wyrok

W dniu 19 października 2021 r. w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. zapadł wyrok

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 359/21) – Wyrok

W jednym z ostatnich naszych wyroków, który zapadł przed Sądem Okręgowym w Toruniu sygn. I

Czytaj więcej
pko-wygrana

Wygrana z PKO BP S.A. (Sygn. Akt I C 580/20)

W dniu 13 października 2021 r. zapadł wyrok przeciwko PKO BP S.A. wydany przez Sąd

Czytaj więcej