Na koniec ubiegłego roku w polskich sądach znajdowało się około 60 tys. spraw frankowych. W pierwszym kwartale bieżącego roku spraw nadal przybywało. Jednak ich przyrost jest nieco mniejszy.

Pomoc-frankowiczom

Frankowicze w sądach – statystyki

Jak wynika z danych statystycznych, najwięcej powództw w ubiegłym roku wytoczono przeciwko mBankowi S.A. Na koniec 2021r. w polskich sądach znajdowało się ponad 13 tys. spraw. Kolejnym bankiem okazał się PKO BP S.A. z liczbą 12,3 tys. pozwów. Niewiele mniej, prawie 12 tys. spraw toczyło się przeciwko Bankowi Millennium S.A.

Analizując dynamikę przyrostu spraw frankowych, od IV kwartału ubiegłego roku zauważalny jest spadek jeśli chodzi o ilość nowych powództw. Tzn. skala powództw, których przybywa jest znacznie mniejsza – rzędu nieprzekraczającym 20 proc. – jak to miało miejsce w poprzednich kwartałach.

Należy mieć na uwadze fakt, że w statystykach nie są ujęte wszystkie dane. Niektóre z banków ich nie publikują. Prowadzonych spraw może być zatem w rzeczywistości znacznie więcej.

Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych banków znajdą Państwo na stronie Bankier.pl