Jak wynika z danych, w ubiegłym roku zapadło 16 438 wyroków w sprawach frankowych, z czego aż 3217 wyroków stanowiły prawomocne rozstrzygnięcia. Które banki najczęściej przegrywają z Frankowiczami?

Frankowicze 2024 | Rekordowa liczba wyroków

Spośród wszystkich wydanych w ubiegłym roku wyroków aż 15 965, czyli 97 proc., było korzystnych kredytobiorców. Liczba wyroków sądów drugiej instancji wzrosła o 106 proc. Wydano aż 3217 orzeczeń prawomocnych, z czego 99 proc. zakończyło się korzystnie dla Frankowiczów. Dokładnie 96 proc. wyroków skutkowało stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej przez sądy. Statystyki są niepełne, gdyż nie ma oficjalnej bazy wyroków wydanych w sprawach frankowych.

Orzecznictwo w sprawach frankowych jest ukształtowane i stabilne w zakresie zapadających wyroków, które zostało zdominowane przez wyroki skutkujące stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. Najlepszym dowodem jest fakt, że nawet po trzech orzeczeniach Sądu Najwyższego wskazujących na możliwość zastosowania średniego kursu NBP sądy nie przyjęły tego poglądu, słusznie uznając, że taka koncepcja jest sprzeczna z dorobkiem orzeczniczym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i treścią dyrektywy 93/13. Z drugiej strony sądy muszą jeszcze ukształtować swoje stanowisko w zakresie terminu naliczania odsetek dla konsumentów oraz przedawnienia roszczeń banków, które coraz mocniej wybrzmienia po grudniowych wyrokach TSUE.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Które banki przegrały najwięcej spraw?

Najwięcej wyroków wydano przeciwko mBank S.A. Na drugim miejscu znalazł się PKO BP S.A. a na trzecim Bank Millennium S.A. Łącznie, sądy wydały 2500 wyroków przeciwko wskazanym bankom.

W ocenie prawników, rok 2024 będzie jeszcze lepszy dla Frankowiczów za sprawą ogłoszonego 15 czerwca 2023r. wyroku TSUE C-520/21. Obecnie, po kilku miesiącach od wydanego orzeczenia zauważa się masowe wycofywanie przez banki powództw przeciwko konsumentom, co jest jednoznaczne z akceptacją przez banki przegranej.

Zdaniem mecenasa Bochenka na sukces Frankowiczów składa się kilka czynników a rok 2024 może być pod tym względem rekordowy. Co sprawia, że kredytobiorcy masowo kierują sprawy wadliwych umów kredytowych na drogę postępowania sądowego?

frankowicze 2024

Dlaczego coraz więcej Frankowiczów pozywa banki?

  • Rekordowa liczba nowych pozwów.
  • Znaczący wzrost liczby wyroków drugoinstancyjnych.
  • Mało atrakcyjne propozycje ugodowe banków.

Banki zatem tworzą kolejne rezerwy na ryzyko finansowe spowodowane umowami frankowymi. Mimo to, wbrew wcześniejszym obawom Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Jacka Jastrzębskiego, kondycja finansowa sektora bankowego nie została z tego powodu zachwiana.

Więcej informacji na stronie Wyborczej.biz