W dniu 1.06.2022r. Sąd Apelacyjny w Warszawie na skutek apelacji pozwanego Banku Ochrony Środowiska S.A. ogłosił wyrok prawomocny w sprawie o sygn. I ACa 1051/21.

 

Zgodnie z orzeczeniem Sąd:

– zmienił wyrok sądu I instancji w ten sposób, że oddalił odsetki ustawowe za opóźnienie za okres od 08.09.2020 r. do dnia 16.11.2021 r.,

– w pozostałej części oddalił apelację pozwanego,

– zasądził koszty postępowania apelacyjnego od pozwanego na rzecz powoda w kwocie 8.100 .

Tym samym prawomocny jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. I C 2875/20) unieważniający umowę kredytu zgodnie z teorią dwóch kondykcji i zasądzający na rzecz powodów kwoty 51.601,80 zł i 38.327,24 CHF oraz kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.