Statystyki dotyczące spraw Frankowiczów nadal przybierają na sile. Liczba pozwów kierowanych do sądów oraz korzystnych wyroków dla kredytobiorców jest imponująca a skala zadłużenia sektora bankowego spowodowana umowami o kredyty hipoteczne powiązane z walutą obcą ogromna. Korzystne orzeczenia wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Sąd Najwyższy skutecznie motywują Frankowiczów do podjęcia działań prawnych wobec banków stosujących nieuczciwe zapisy umowne. Na ilość spraw znajdujących się na wokandach przełożyło się także wypracowanie przez sądy i kancelarie procedur, mających na celu optymalizację obsługi spraw frankowych.

Pomoc-frankowiczom

Pozwów w sprawach frankowych przybywa

Z danych zgromadzonych przez Związek Banków Polskich wynika, że na koniec czerwca 2021r. znajdowało się 58,5 tys. spraw frankowych na etapie procesowym. Statystyka dotyczy 14 instytucji finansowych i nie uwzględnia spraw, w których dopiero jest gromadzona niezbędna dokumentacja umożliwiająca wytoczenie bankom procesu. Dla porównania, na koniec roku 2021r. w sądach znajdowało się 39 tys. spraw. Szacuje się, że przyrost ilości spraw przeciwko bankom będzie utrzymywał się na stałym, wysokim poziomie oraz, że 2021r. zostanie osiągnięty maksymalny pułap. Na ilość spraw nie powinny znacząco wpłynąć propozycje ugodowe ze strony banków.

Propozycja ugody to jedno, a jej warunki – drugie. Banki próbują proponować przeliczenie kredytu po niższym kursie niż obecny, ale bez rozliczenia historii spłat. Klienci mając możliwość zawarcia ugody na takich warunkach i jako alternatywę orzeczenie nieważności umowy lub odfrankowienia, decydują się jednak na drogę sądową – twierdzi Wojciech Bochenek w artykule opublikowanym na portalu Puls Biznesu.

Należy się także spodziewać, że banki będą musiały jeszcze bardziej zwiększyć rezerwy związane z kredytami frankowymi. Chociaż sektor zakłada, że nie wszyscy kredytobiorcy podejmą kroki prawne w swoich sprawach.

W dalszym ciągu oczekujemy na wydanie Uchwały III CZP 11/21 przesunięte na 2. września 2021r.

Sprawy frankowe zdominują sądy?

W pierwszej połowie 2021 r. zapadło 213 prawomocnych wyroków w sprawach Frankowiczów. Jak sam przyznaje wiceprezes ZBP, Tadeusz Białek zauważalny jest spadek ilości wygranych banków.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, skala spraw znajdujących się na wokandach sądów jest ogromna. Niechlubnym „liderem” klasyfikacji jest mBank z liczbą 10 569 procesów sądowych. Łączna wartość portfela kredytów frankowych w mBanku wynosi aż 11 mld zł. W przeciągu 6 miesięcy do sądów wpłynęło 3060 nowych spraw przeciwko mBank. W tym miejscu warto wspomnieć o zakończonym sporze dotyczącym 1247 klientów opiewającym na kwotę 5,2 mld zł.

Niewiele mniej, prawie 9000 procesów dotyczy PKO BP. W pierwszym półroczu 2021r. nastąpił wzrost aż o 3596 spraw. Aktualnie powództwa przeciwko PKO BP opiewają na kwotę 2,6 mld zł a wartość portfela wszystkich spraw wynosi 14,3 mld zł. Obecnie oczekujemy na uruchomienie programu ugód ze strony PKO BP zapowiedziane na wrzesień 2021r.

Trzecie miejsce zajął Bank Millennium z liczbą 8575 spraw będących na drodze postępowania sądowego.

W zestawieniu podsumowującym największą ilość wzniesionych pozwów znalazły się następnie odpowiednio: Santander Bank Polska, BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao i ING Bank Śląski.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na portalu Puls Biznesu.