Frankowicze w I kwartale  2023r. wygrali w sądach 97 proc. spraw. Sędziowie już teraz wydają korzystne wyroki dla Frankowiczów – bez oczekiwania na wyrok TSUE.

Ile spraw w sądach wygrywają Frankowicze?

Ostatnie miesiące były dla Frankowiczów rekordowe. Skala orzeczeń i odsetek wygranych spraw jeszcze nigdy nie osiągnął tak wysokiego poziomu. W pierwszym kwartale 2023r.  zapadło 3845 wyroków w sprawie kredytów CHF. Dla porównania, w roku ubiegłym w analogicznym okresie liczba ta wyniosła 1703. To znaczący wzrost w zestawieniu z danymi za wcześniejsze lata.

sprawy frankowiczów

Ile wyroków zapadło przeciwko kluczowym bankom?

  • mBank S.A. (717 wyroków)
  • Bank Millennium S.A. (581 wyroków)
  • PKO BP S.A. (550 wyroków)
  • Bank BPH S.A. (438 wyroków)
  • Raiffeisen International IG (422 wyroków)
  • Getin Noble Bank S.A. (352 wyroków)
  • Santander Bank Polska S.A. (340 wyroków)

Biorąc pod uwagę jedynie statystyki prawomocnych wyroków, których zapadło 813 w pierwszym kwartale 2023 roku, kredytobiorcy wygrali w sądach w aż 99 proc. spraw przeciwko bankom.

Jeśli chodzi o bezumowne korzystanie z kapitału łącznie zapadło 118 wyroków, z czego frankowicze wygrali w 114 przypadkach, a banki jedynie w 4 sprawach.

Przy czym należy podkreślić, że powyższe statystyki mogą nie obejmować wszystkich zapadłych wyroków w tego typu sprawach. Oznacza to, że skala orzeczeń może być jeszcze większa.

bezumowne korzystanie z kapitału

Co aktualnie orzekają sądy w sprawach kredytów frankowych?

Sędziowie sądów powszechnych w sprawach frankowych coraz częściej przyjmują stanowisko, że umowy kredytowe powiązane z walutą franka szwajcarskiego są nieważne. To podejście wynika głównie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie państwa Dziubak. Trybunał wówczas wskazał, że unijne przepisy nie stoją na przeszkodzie  unieważnieniu umowy nawet w przypadku usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych.

Jakie wyroki wyda TSUE w czwartek 15. czerwca?

  •  sprawa TSUE C-520/21 dotyczy bezumownego korzystania z kapitału. Trybunał wypowie się w przedmiocie zasadności dochodzenia dodatkowych roszczeń po uznaniu przez sąd umowy za nieważną. Po wyroku dowiemy się czy banki mogą żądać opłat od kredytobiorców oraz czy kredytobiorcy mogą żądać takich opłat od banków,
  •  sprawa TSUE C-287/22 odnosi się do możliwości zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu sądowego. Trybunał rozstrzygnie czy sądy powinny uwzględniać wnioski o zabezpieczenie i czy Frankowicze będą mogli zaprzestać spłaty rat (na czas trwania postępowania sądowego)nawet w przypadku gdy nominalna kwota kapitału nie została jeszcze spłacona.

Na łamach Wyborczej Radca prawny Wojciech Bochenek wskazuje, jakiego stanowiska TSUE możemy oczekiwać 15 czerwca:

Po opinii rzecznika generalnego TSUE, który jednoznacznie przesądził brak możliwości przyznania takich roszczeń bankom, można stwierdzić, że Trybunał przy rozstrzyganiu sprawy będzie brał pod uwagę jedynie przepisy dyrektywy 93/13 oraz regulację krajową, a nie zagadnienia ekonomiczne czy finansowe. Takie ujęcie daje podstawy zakładać, że wyrok będzie zbieżny z treścią opinii przynajmniej w zakresie roszczeń o bezumowne korzystanie z kapitału. Zakładam, że wyrok wywoła podobny efekt jak wyrok w sprawie państwa Dziubaków. Sądy upewnią się w przyjętej przez siebie linii orzeczniczej i przejdą do szybszego procedowania spraw sądowych.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.