W lipcu br. nasza kancelaria uzyskała łącznie 407 wyroków w sprawach frankowych. Wśród nich znalazło się 38 orzeczeń prawomocnych.

Frankowicze – statystyki lipiec

Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku zapadło 69 wyroków. Analizując aktualne dane, na przestrzeni minionego roku, nastąpił prawie sześciokrotny wzrost jeśli chodzi o ilość otrzymanych orzeczeń!

Zestawiając dane z liczbą uzyskanych wyroków w ubiegłym miesiącu (w czerwcu odnotowaliśmy 541 wyroków), w lipcu nastąpił spodziewany przez nas, spowodowany w dużej mierze okresem wakacyjnym spadek ilości rozstrzygnięć.

W przypadku wyroków prawomocnych, 100 proc. z nich rozstrzygnięto na korzyść kredytobiorców. Spośród 38 orzeczeń, sądy aż 34 razy uznały umowę kredytową za nieważną. W czterech przypadkach zdecydowały o utrzymaniu umowy w obrocie prawnym po usunięciu z niej zapisów niedozwolonych. W dwóch sprawach sądy zdecydowały o przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia sądom I instancji.

Kredyty frankowe – wygrane w sądach

Jeśli chodzi o statystyki  wszystkich zapadłych wyroków, 97 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła przeważające rozstrzygnięcie (91 proc.)

Zaledwie 18 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W dwóch przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 13 oddaliły nasze powództwo.

Pomimo mocno ugruntowanej (w głównej mierze przez TSUE) linii orzeczniczej, wciąż zdarzają się przypadki, w których argumentacja sądów znacząco odbiega od przyjętych koncepcji. Oczywiście w takich sytuacjach zostanie złożona przez nas apelacja.

Najwięcej rozstrzygnięć odnotowaliśmy w sprawach przeciwko PKO BP S.A. (73 wyroki). Nieco mniej (65 wyroków) uzyskaliśmy w sprawach przeciwko mBank S.A. Dokładnie po 50 wyroków zapadło w sprawach przeciwko Santander Bank Polska S.A. oraz Raiffeisen Bank International AG.

Kolejny miesiąc z rzędu nasze statystyki pokazują, że obrana przez nas strategia procesowa jest skuteczna. Ilość uzyskanych rozstrzygnięć na rzecz naszych Klientów bardzo nas cieszy!

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze Wyroki, w której publikujemy wybrane rozstrzygnięcia.