Ilość wyroków w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego znacząco wzrosła w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. W pierwszym kwartale tego roku zapadło co najmniej 4290 wyroków w sprawach przeciwko bankom, a do najczęściej pozywanych należą PKO BP, Millenium oraz Bank BPH SA. Frankowicze wygrywają w sądach – jak obecnie kształtuje się sytuacja frankowiczów?

Ile spraw frankowych znalazło swój finał w sądzie?

W pierwszym kwartale tego roku liczba wyroków w sprawach frankowych wzrosła o 11% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2023 i aż 150% więcej niż w roku 2022. Na 4290 wyroków, odnośnie których udało się pozyskać informację Kancelarii Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy aż 97,5% było korzystne dla konsumentów. Zaledwie w 2,25% spraw sąd przyznał racje bankom, a w 0,25% sąd II instancji odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Ponadto zdecydowana większość rozstrzygnięć w sprawach frankowych dotyczy nadal unieważnienia umowy kredytowej. Takie orzeczenia stanowią aż 97% wszystkich spraw.

Prawomocne wyroki – frankowicze wygrywają w sądach

W przypadku wyroków II instancji dotyczących spraw, których przedmiotem jest kredyt indeksowany lub denominowany do franka szwajcarskiego z danych zebranych przez Kancelarię Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy 99% spraw zostało rozstrzygnięte na korzyść kredytobiorców. Analizowan sprawy dotyczyły 17 różnych banków, ale blisko 90% z nich zapadło wobec 6 z nich, które w czasie największej popularności kredytów frankowych udzieliły ich najwięcej. Należą do nich:

  • PKO BP – 786 wyroków
  • Bank Millenium – 690 wyroków
  • Bank BPH – 615 wyroków
  • mBank – 579 wyroków
  • Santander Bank Polska – 565 wyroków
  • Raiffeisen Bank – 525 wyroków.

Interesujący wydaje się być przypadek Getin Noble Bank, który jest w trakcie przymusowej restrukturyzacji. W przypadku tego banku liczba wyroków wyniosła 122, a frankowicze wygrali 100% spraw.

Orzecznictwo w sprawach frankowych jest w pełni ukształtowane, co widać w publikowanych statystykach. Ostatnie orzeczenia TSUE rozstrzygnęły zagadnienia prawne, które mogły budzić wątpliwości sądów, w szczególności w przedmiocie zarzutu zatrzymania, zarzutu przedawnienia, jak i oświadczenia składanego przez konsumenta o skutkach stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. argumentacja przedstawiona w tych obszarach przez Trybunał Sprawiedliwości UE oraz polski Sąd Najwyższy już znajduje odzwierciedlenie w orzeczeniach sądów powszechnych. W przypadku dominującego rozstrzygnięcia, jakim jest stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, sądy odchodzą od stosowania zarzutu zatrzymania, co będzie wpływało na szybkość rozliczenia klienta z bankiem po wyroku prawomocnym.

Wojciech Bochenek

radca prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Ponadto warto zauważyć, że ostatecznie została rozstrzygnięta kwestia roszczeń banków dotyczących waloryzacji czy bezumownego korzystania z kapitały. Przyczyniło się do tego między innymi orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylne frankowiczom. Sukcesy frankowiczów na salach sądowych, a także ilość pozwów wpływających do sądów wciąż wskazują na to, że nadal większość kredytobiorców decyduje się na skierowanie swojej sprawy do sądu.

Więcej informacji w artykule dostępnym w serwisie rp.pl