Kredytobiorca posiadający kredyt frankowy może teraz domagać się od banku zwrotu wszelkich opłaconych rat, prowizji i składek ubezpieczeniowych, natomiast bank ma prawo żądać zwrotu udostępnionego kapitału od klienta. Dzisiejszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest korzystny dla Frankowiczów.

Najnowszy wyrok TSUE w sprawie Frankowiczów

Chociaż sądy od lat wydają wyroki na korzyść Frankowiczów, istniały pewne niejasności dotyczące kwestii rozliczeń między bankiem a Frankowiczem po unieważnieniu umowy kredytowej.

Mamy to! Korzystny wyrok TSUE, zgodnie z którym: konsument nie musi składać oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej, konsument ma prawo do zwrotu pełnej wartości roszczeń, bez pomniejszenia jej o odsetki.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniosła się do wątpliwości warszawskiego sądu w sprawie związanej z kredem indeksowanym do franka szwajcarskiego przeciwko mBankowi. Zgodnie z zasadą tzw. „dwóch kondykcji”, w przypadku uznania umowy za nieważną, każda ze stron umowy może żądać zwrotu tego, co wcześniej świadczyła. Innymi słowy, jeśli umowa kredytowa zostanie uznana za nieważną z powodu niezgodności z prawem, zarówno kredytobiorca, jak i bank mogą żądać od siebie wzajemnego zwrotu świadczeń, takich jak opłacone raty, prowizje czy składki ubezpieczeniowe.

tsue c-140/22

Wyrok TSUE C-140/22 – co zmienia dla Frankowiczów?

W dzisiejszym orzeczeniu TSUE ponownie podkreśla, że Dyrektywa 93/13 ma na celu ochronę konsumentów, a w kontekście kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego bank może żądać jedynie zwrotu udostępnionego kapitału i nic ponadto. Oznacza to, że w sytuacji, gdzie umowa kredytowa zawierała nieuczciwe postanowienia, bank ma prawo jedynie do zwrotu pierwotnej kwoty udzielonego kredytu, a nie dodatkowych opłat, prowizji czy składek ubezpieczeniowych.

Najnowsza decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej może stanowić kolejne potwierdzenie na korzyść Frankowiczów, co może wpłynąć na ujednolicenie linii orzeczniczej oraz szybsze tempo wydawania wyroków w sprawach frankowych.

Więcej informacji na Wyborczej.