Frankowicze – aktualne statystyki

W lutym 2022r. uzyskaliśmy łącznie 243 korzystne orzeczenia w sprawach Frankowiczów. Wśród nich znalazło się 20 wyroków prawomocnych.

Wszystkie spośród orzeczeń sądów drugiej instancji były korzystne dla kredytobiorców. To oznacza, że wygraliśmy 100 proc. spraw frankowych w sądach drugiej instancji! Natomiast jeśli chodzi o wyroki sądów pierwszej instancji, nasza skuteczność kształtowała się na poziomie około 98 proc.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, dominującym rozstrzygnięciem pozostaje unieważnienie umowy kredytowej. W lutym sądy aż w około 94 proc. przypadków uznały sporne umowy kredytowe za nieważne. Odfrankowienie odnotowaliśmy zaledwie w 16 przypadkach, nie odbiegając tym samym od statystyk rynkowych.

Najwięcej wyroków uzyskaliśmy w sprawach przeciwko mBankowi S.A., odnotowaliśmy dokładnie 62 orzeczenia. Kolejnym bankiem pod względem ilości wyroków okazał się PKO BP S.A. – otrzymaliśmy 34 rozstrzygnięcia. Niewiele mniej, łącznie 33 wyroki zapadły przeciwko Santander Bank Polska S.A i Santander Consumer Bank S.A. Podobne ilości wyroków zapadły w sprawach przeciwko Bankowi Millennium S.A. (31) oraz Raiffeisen Bank International AG (30).

Zestawiając zgromadzone dane z liczbą zapadłych wyroków w styczniu br. warto zwrócić uwagę, że ilość uzyskanych wyroków prawomocnych w lutym się niemalże potroiła! Wyroków nieprawomocnych zapadło natomiast o 70 więcej niż w ubiegłym miesiącu.

Liczymy na kolejne optymistyczne doniesienia z sal sądowych również w nadchodzących miesiącach. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze wyroki, gdzie na bieżąco publikujemy informacje dotyczące wygranych spraw ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń drugoinstancyjnych.