Z miesiąca na miesiąc wyroków w sprawach frankowych przybywa, w marcu 2022r. uzyskaliśmy aż 340 korzystnych orzeczeń. Wśród nich znalazły się 22 wyroki prawomocne.

Pomoc-frankowiczom

Kolejny miesiąc, kolejne rekordy

Jeśli chodzi o wyroki prawomocne, sąd tylko w jednej ze spraw zdecydował o odfrankowieniu umowy. W pozostałych sprawach sądy ustaliły nieważność umowy kredytowej a rozliczenie stron ma nastąpić w oparciu o teorię dwóch kondykcji, zgodnie z orzecznictwem TSUE. Zaledwie w jednym przypadku sąd zastosował teorię salda. W jednej ze spraw uwzględniono zarzut zatrzymania.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, dominującym rozstrzygnięciem zarówno w przypadku wyroków pierwszej jak i drugiej instancji pozostaje unieważnienie umowy kredytowej. W marcu sądy aż w około 94 proc. przypadków uznały sporne umowy kredytowe za nieważne. Odfrankowienie odnotowaliśmy zaledwie w 13 przypadkach, nie odbiegając tym samym od statystyk rynkowych.

Zestawiając zgromadzone dane z liczbą zapadłych wyroków w lutym, warto podkreślić, że w minionym miesiącu zapadło prawie 100 wyroków więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca!

Podsumowując, w marcu wygraliśmy 98 proc. spraw. Zaledwie 2 proc. spraw skończyło się oddaleniem powództwa. W tych sprawach oczywiście zostaną złożone apelacje. Oczekujemy na pozytywny finał tych spraw w sądach drugiej instancji. Natomiast wszystkie wyroki sądów drugiej instancji były korzystne dla naszych Klientów – wygraliśmy 100 proc. spraw!

Liczymy także na kolejne rekordowe statystyki w nadchodzących miesiącach. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze wyroki, gdzie na bieżąco publikujemy informacje dotyczące wygranych spraw ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń drugoinstancyjnych.