Według danych na koniec czerwca, około 70 tys. kredytów we frankach szwajcarskich zostało zmienionych na kredyty w złotówkach. Teraz część klientów żałuje i zwraca się do prawników, aby dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zakwestionowania ugód frankowych.

Ugody frankowe

Zdaniem Związku Banków Polskich, skala zjawiska nie jest duża. Warto dodać, że do tej pory nie odnotowano żadnego wyroku sądu w takiej sprawie. Aktualnie, banki proponują ugody na korzystniejszych warunkach niż dotychczas. Zdaniem radcy prawnego Wojciecha Bochenka w najtrudniejszej sytuacji są klienci, którzy zawarli ugody z bankami w okresie pilotażu, niż ci, którzy zdecydowali się na nie w ostatnim czasie.

 

Chodzi mi oczywiście o ugody podpisane w czasie pandemii Covid-19, gdy były bardzo niskie stopy procentowe. Niektórzy frankowicze zgodzili się wówczas przewalutować kredyt frankowy na złotowy ze zmiennym oprocentowaniem, tym samym wpadając z deszczu pod rynnę.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

Do naszej kancelarii zgłosiło się już kilku klientów z pytaniem o możliwość podważenia ugody z bankiem. W ocenie mecenasa Bochenka najistotniejsze będzie zweryfikowanie stanu faktycznego i okoliczności towarzyszących zawarciu ugody. Kluczowy jest także zakres informacji, jakie bank przekazał konsumentowi. Zdaniem prawnika jest jeszcze za wcześnie aby podjąć się prowadzenia tego typu spraw bowiem ciężko przewidzieć jakie stanowisko zaprezentują sądy w tym zakresie. Zawarcie ugody z bankiem jest jednoznaczne z dobrowolnym zawarciem nowego stosunku prawnego kredytu. Znalezienie odpowiedniej argumentacji prawnej mającej zakwestionować zapisy nowej umowy może okazać się znacznie trudniejsze niż podważenie „pierwotnej” umowy CHF.

Wyrok frankowy a ugoda z bankiem

Mec. Bochenek uważa, że banki powinny zmienić strategię dotyczącą ugód. Jednak w dalszym ciągu nie zakłada, aby ugoda dała kredytobiorcy więcej korzyści niż prawomocny wyrok frankowy. Jak podkreśla prawnik, obecnie aż 98 proc. sporów sądowych w I instancji skutkuje nieważnością umowy kredytowej. Jeśli chodzi o wyroki sądów drugiej instancji jest to aż 99 proc.

 

Co więcej, kredytobiorca może złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa, by nie płacić rat przez cały czas trwania procesu i cierpliwie oczekiwać na wyrok. Odpada zatem kluczowy argument banków, że ugoda jest szybsza niż proces.

Wojciech Bochenek

Radca Prawny, Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

ugody frankowe

PKO BP S.A. zawarł najwięcej ugód z Frankowiczami

PKO BP, czołowy bank w sektorze finansowym, zawarł najwięcej ugód z klientami posiadającymi kredyty frankowe. Z ogólnej liczby 70 tys. zawartych ugód, ponad 31 tys. odnosi się do klientów tego banku. Jak przekazuje biuro prasowe PKO BP, bank obecnie odnotował tylko jeden przypadek, gdzie klient wystąpił do sądu po podpisaniu ugody.

Dodatkowo, PKO BP informuje, że po ogłoszeniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czerwcu, który był korzystny dla klientów posiadających kredyty frankowe, zainteresowanie zawieraniem ugód spadło, ale w sierpniu powróciło znowu do poziomu zbliżonego do normy. Aktualnie 76 proc. mediacji kończy się sukcesem dla banku.

Więcej informacji na portalu Money.pl