W czerwcu 2022r. nasza kancelaria uzyskała łącznie 541 wyroków w sprawach Frankowiczów. Wśród nich znalazło się 49 orzeczeń prawomocnych.

Frankowicze – aktualne statystyki

Spośród wszystkich zapadłych wyroków, aż 98 proc. było korzystnych dla naszych Klientów. Jeśli chodzi o wyroki sądów II instancji – 100 proc. z nich rozstrzygnięto na korzyść kredytobiorców!

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, dominującym rozstrzygnięciem pozostaje unieważnienie umowy kredytowej. W czerwcu sądy aż w około 94 proc. przypadków uznały sporne umowy kredytowe za nieważne. Odfrankowienie odnotowaliśmy zaledwie w 15 przypadkach, nie odbiegając tym samym od statystyk rynkowych.

Najwięcej wyroków uzyskaliśmy w sprawach przeciwko mBankowi S.A., odnotowaliśmy dokładnie 113 orzeczeń. Kolejnym bankiem pod względem ilości uzyskanych wyroków okazał się PKO BP S.A. – otrzymaliśmy 91 rozstrzygnięć. Łącznie 62 wyroki zapadły w sprawach przeciwko Millennium S.A., 61 przeciwko Raiffeisen Bank International AG, 54 przeciwko Bankowi BPH S.A., 51 przeciwko Getin Noble Bank S.A. oraz 46 w przypadku Santander Bank Polska S.A.

Zestawiając zgromadzone dane z liczbą zapadłych wyroków w maju (418) , w poprzednim miesiącu zapadło łącznie o 127 wyroków więcej!

W czerwcu sądy II instancji, w trzech przypadkach przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia przez sądy I instancji.

Liczymy na kolejne optymistyczne doniesienia z sal sądowych również w nadchodzących miesiącach. Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Nasze wyroki, gdzie na bieżąco publikujemy informacje dotyczące wygranych spraw ze szczególnym uwzględnieniem orzeczeń drugoinstancyjnych.