W marcu 2022 r. w polskich sądach zapadło co najmniej 685 wyroków w sprawach Frankowiczów – wynika z danych zgromadzonych przez Votum Robin Lawyers. Dla porównania w lutym zapadło mniej wyroków (530), grudniu 2021 r. (480) i styczniu 2022 r. (415). Prognozuje się, że jesienią tego roku może zapadać po 1000 wyroków miesięcznie!

Pomoc-frankowiczom

Frankowicze nieustannie wygrywają

Frankowicze w marcu, podobnie jak w miesiącach poprzednich, wygrali 96 proc. spraw. Dominującym rozstrzygnięciem pozostaje nieważność umowy kredytowej.

W poprzednim miesiącu zapadło 101 wyroków prawomocnych. To znaczne przyspieszenie, jeśli chodzi o ilość orzeczeń prawomocnych w porównaniu do roku ubiegłego.

W dalszym ciągu pozostają wątpliwości co do rozliczenia się stron w przypadku uznania przez sąd umowy za nieważną (roszczenia banków o tzw. bezumowne korzystanie z kapitału). Oczekujemy na stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie.

Więcej informacji na stronie businessinsider.com