Zdaniem ekonomistów, nadchodzące podwyżki stóp procentowych mogą osiągnąć w najbliższym czasie rekordowy poziom. Jak wynika z danych, inflacja w Szwajcarii jest najwyższa od 14 lat i osiągnęła w maju poziom 2,9 proc.

Pomoc-frankowiczom

Inflacja w Szwajcarii

W ocenie analityków finansowych stopy procentowe wzrosną najpóźniej we wrześniu. Szacuje się kilkukrotne wzrosty w regularnych odstępach czasowych. Kurs franka sięgający około 4,5 zł oraz idąca z nim w parze rekordowa inflacja, nie zwiastują dla Frankowiczów niczego dobrego.

Dotychczas wysoki kurs franka szwajcarskiego był jednoznaczny ze wzrostem zadłużenia wyrażonego w walucie polskiej, mimo regularnej spłaty poszczególnych rat. Natomiast ujemne stopy procentowe wpływały korzystnie na kształtującą się wysokość oprocentowania. Po szacowanym wzroście stóp procentowych, sytuacja Frankowiczów stanie się jeszcze bardziej niestabilna i może przypuszczalnie zachęcić Frankowiczów do podjęcia działań w swoich sprawach.

Zawarcie z bankiem w obecnej sytuacji ugody, biorąc pod uwagę inflację w Polsce sięgającą 14 proc., tym bardziej straciło na atrakcyjności. Bazując na spodziewanej wysokości podstawowej stopy NBP mogącej osiągnąć w najbliższym czasie poziom 6 proc., oprocentowanie kredytów złotowych wyniesie 9 proc.

Jak wynika ze sprawozdania z działalności KNF, w ubiegłym roku do mediacji trafiło około 16 tys. spraw kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego.

Innym sposobem na uwolnienie się od kredytu frankowego pozostaje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na portalu gazetaprawna.pl