Uchwała Sądu Najwyższego z 7 maja 2021r. sygn. III CZP 6/21 wprowadziła wiele niejasności w kontekście okresu początkowego od którego należy naliczać odsetki.

Uchwała III CZP 6/21

Sądy interpretują treść niniejszej uchwały na kilka sposobów. Coraz częściej sędziowie jako datę początkową, od której kredytobiorcom przysługują odsetki, wskazują dzień złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o zapoznaniu się ze skutkami nieważności.

W mojej ocenie stanowisko Sądu Najwyższego w tym aspekcie jest błędne. Przede wszystkim nie koresponduje z treścią dyrektywy 93/13, która nie nakłada na konsumenta takiego obowiązku. W obszarze stanowiska zaprezentowanego przez Sąd Najwyższy sądy powszechne, nie zgadzające się z jego treścią, zdecydowały się na skierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE w celu rozstrzygnięcia powstałych wątpliwości prawnych – wskazuje radca prawny Wojciech Bochenek.

kredyt chf

Nieważność umowy a odsetki

Zasądzenie należnych odsetek za okres od dnia złożenia oświadczenia nie jest dla kredytobiorców korzystne. W takiej sytuacji, w niektórych przypadkach są pozbawieni należnych odsetek za okres nawet kilkunastu miesięcy.

Zdaniem prawników sądy nie przywiązują szczególnej wagi do tego zagadnienia, sądząc że skoro sprawa jest wygrana to zasądzenie odsetek jest kwestią drugorzędną. Podkreślając, że złożenie przez kredytobiorcę wspomnianego oświadczenia nie jest konieczne w przypadku nieważności umowy kredytowej a odsetki winny być zasądzane od momentu wezwania banku do zapłaty.

Do czasu wspomnianej uchwały Sądu Najwyższego to rozwiązanie było najczęściej przez sądy stosowane i jest dla Frankowiczów najkorzystniejsze. Rzadziej występującą opcją jest zasądzenie odsetek od dnia ogłoszenia prawomocnego wyroku w sprawie.

Więcej informacji na stronie Prawo.pl.