W marcu 2023r. Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała ponad 1000 wyroków w sprawach frankowych toczących się przed sądami I i II instancji.

Wygrane Frankowiczów – statystyki

W ubiegłym miesiącu Kancelaria Bochenek i Wspólnicy uzyskała łącznie 182 wyroków prawomocnych! Dla porównania, w lutym odnotowaliśmy 158 rozstrzygnięć drugoinstancyjnych.

Spośród wszystkich uzyskanych orzeczeń prawomocnych, sądy aż  176 razy uznały umowę kredytową za nieważną. W trzech przypadkach zdecydowały o odfrankowieniu umowy. W siedmiu przypadkach sądy nie wydały ostatecznego wyroku, decydując tym samym o przekazaniu spraw do ponownego rozpatrzenia sądom I instancji.

W przypadku orzeczeń drugoinstancyjnych 100 proc. z nich było korzystnych dla naszych Klientów!

Najwięcej wyroków prawomocnych zapadło przeciwko PKO BP S.A. (34). Na drugim miejscu znalazł się Raiffeisen Bank International AG S.A. (33), na trzecim mBank S.A. (32).

wygrane z bankiem

Marzec 2023r. – Wyroki CHF

Jeśli chodzi o statystyki wszystkich zapadłych wyroków w sądach I i II instancji, 97 proc. z nich było korzystnych dla Frankowiczów. W poprzednim miesiącu odsetek ten wyniósł 98 proc. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nieważność umowy kredytowej stanowiła dominujące rozstrzygnięcie. Zakończono w ten sposób 93 proc. sporów.

Łącznie w marcu uzyskaliśmy dokładnie 1069 wyroków w sprawach frankowych!

Spośród ponad tysiąca zapadłych wyroków, zaledwie 26 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 10 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 23 sprawach oddaliły nasze powództwo. W tych sprawach sporządzane są apelacje.

To kolejny rekordowy miesiąc dla Frankowiczów, jednak pierwszy w którym przekroczyliśmy wolumen 1000 wyroków!