W styczniu 2023r. uzyskaliśmy 925 wyroków w sprawach frankowych wydanych przez sądy I i II instancji.

Frankowicze – Wygrane z mBankiem

W styczniu nasza kancelaria uzyskała łącznie 270 wyroków sądów drugiej instancji w sprawach Frankowiczów! Aż 99 proc. rozstrzygnięć to wygrane Frankowiczów.

W 97 proc. spraw sądy unieważniły sporne umowy kredytowe. W czterech przypadkach przekazały sprawy do ponownego rozpatrzenia sądom pierwszej instancji. W jednej sprawie zdecydowały o odfrankowieniu umowy kredytowej a w dwóch oddaliły nasze powództwo.

Najwięcej wyroków prawomocnych  odnotowaliśmy przeciwko mBank.

z którymi bankami wygrywają frankowicze

Przeciwko którym bankom uzyskaliśmy najwięcej prawomocnych wyroków?

 

Styczeń 2024r. – podsumowanie wyroków w sprawach frankowych

Jeśli chodzi o odsetek wszystkich wygranych spraw w sądach I instancji i II instancji,  96 proc. z nich zakończyło się korzystnie dla Frankowiczów. Sądy najczęściej orzekają nieważność umowy kredytowej. W styczniu zakończyło się w ten sposób 91 proc. sporów.

W styczniu uzyskaliśmy dla naszych Klientów dokładnie 925 wyroków!

Sądy aż w 844 sprawach naszych Klientów  zdecydowały o unieważniu umowy kredytowej, zaledwie 12 spraw zakończyło się odfrankowieniem umowy. W 8 przypadkach sądy zastosowały kurs średni NBP a w 33 sprawach (co stanowi około 3,5 proc. wszystkich spraw) oddaliły nasze powództwo. Obserwujemy jednak, że sądy odwoławcze w większości zmieniają niekorzystne wyroki frankowe sądów I instancji na korzyść kredytobiorców a zdecydowana większość z nich ostatecznie kończy się  nieważnością umowy kredytowej.