Dane przedstawiające ilość zawartych porozumień pomiędzy kredytobiorcami a bankami jednoznacznie wskazują, że Frankowicze znacznie częściej wybierają drogę sądową. Zdaniem specjalistów, ugody proponowane przez banki są opcją korzystną jedynie dla sektora bankowego.

Ugody w sprawach frankowych

Jak wynika ze zgromadzonych danych, w okresie od 1 października 2021r. do 16 grudnia 2022r. przez KNF toczyło się ponad 32 tys. postępowań mediacyjnych. Biorąc pod uwagę skalę udzielonych kredytów CHF, tylko niewielka część kredytobiorców zdecydowała się na podjęcie próby polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Ugruntowana, korzystna linia orzecznicza nakłania kredytobiorców borykających się z problemem frankowym do wstąpienia na ścieżkę sądową. Co istotne, eksperci wskazują, że kredytobiorcy w sądach mogą uzyskać 70-80 proc. więcej niż oferują banki.

Frankowicze – mediacje

Propozycje ugód są mało atrakcyjne i nie zawsze kończą się zawarciem porozumienia. We wspomnianym wyżej okresie nie doszło do zawarcia ugód w 30 proc. spraw. W ocenie ekspertów, wcześniej czy później te sprawy ostatecznie trafią na wokandy sądów.

Z uzyskanych informacji wynika, że propozycje banków są mało elastyczne i nie podlegają negocjacjom. Jak wskazują prawnicy obsługujący Frankowiczów rozwiązanie takie jest jednak z pewnością szybsze niż proces sądowy.

W ocenie ekspertów nie należy oczekiwać wzmożonego zainteresowania ugodami w przyszłości o ile banki nie podejdą do tematu bardziej elastycznie. Wątpliwości kredytobiorców ponadto może budzić wprowadzenie do umowy po zawarciu ugody dyskusyjnego w ostatnim czasie parametru WIBOR.

Więcej informacji na businessinsider.