Czy banki mają prawo żądać od Konsumentów dodatkowych roszczeń? Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że nie. To Konsument posiada prawo do żądania od banku rekompensaty przekraczającej zwrot miesięcznych rat oraz otrzymywania odszkodowania za opóźnienia w płatnościach.

 

TSUE popiera Frankowiczów, nie banki

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE o sygnaturze C-520/21 został wydany na korzyść Kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich i jest zgodny z oczekiwaniami rynku. W lutym tego roku rzecznik generalny TSUE wydał opinię, w której stwierdził, że to Kredytobiorcy mają prawo żądać dodatkowych roszczeń od banków w przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwych warunków, a nie odwrotnie.

temida frankowicze górują nad bankami
Jakie są konsekwencje wyroku TSUE?

Dla sektora bankowego, może to oznaczać konieczność zwiększenia rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami udzielanymi w walucie szwajcarskiej oraz mniejsze zainteresowanie rozwiązaniami ugodowymi. Dla Kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich, może to stanowić kolejny bodziec do wnoszenia pozwów sądowych przeciwko bankom, zwłaszcza że ogólna liczba wyroków sądowych na korzyść Frankowiczów jest obecnie rekordowa.

Na portalu www.strefainwestorów.pl komentarza do wyroku udzielił Radca Prawny Wojciech Bochenek, podsumowując:

Wyrok wydany przez TSUE jest kolejnym, ważnym punktem dla osób, które zaciągnęły kredyt w szwajcarskiej walucie, a następnie miały problem z jego spłatą. Jednak to na pewno nie koniec, spór z bankami będzie się dalej toczyć.

Radca Parwny Wojciech Bochenek

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.

 

Warto podkreślić, że aktualnie przed Trybunałem Unii Europejskiej oczekuje na rozstrzygnięcie tysiące spraw związanych z kredytami CHF.