Dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w niezwykle istotnej sprawie, odnośnie osób, które powzięły kredyt w franku szwajcarskim, a także banków. Treść orzeczenia stanowi odpowiedź, czy konsument i bank zobowiązani są do poniesienia opłaty w zamian za korzystanie z kapitału w sytuacji unieważnienia umowy o kredyt. W kwestii tego zagadnienia, rzecznik generalny TSUE wydał w lutym 2023r. opinię.

Wyrok w sprawie Frankowiczów

Wyrok jest o tyle istotny, zarówno dla Kredytobiorców, banków, jak i sądów, że będzie stanowić podstawę co do rozstrzygania spraw kredytów frankowych. Za genezę wyroku odpowiada Arkadiusz Szcześniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, który postanowił wytoczyć pozew przeciwko Bankowi Millenium, o wynagrodzenie za korzystanie z jego kapitału. W konsekwencji, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieście wniósł pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odnośnie tego, czy stronom unieważnionej umowy o kredyt frankowy, bankowi i kredytobiorcom, przysługuje zwrot dodatkowych środków powyżej tych wypłaconych już w ramach umowy. W lutym 2023r. Anthony Michael Collins, Rzecznik Generalny TSUE, wydał opinię w sprawie unieważnienia umowy o kredyt frankowy i zwrotu dodatkowych środków ponad te już wypłacone. Pomimo że opinia nie była wiążąca dla TSUE, to okazała się kluczowa, względem dzisiejszego orzeczenia TSUE.

Wyrok w sprawie Frankowiczow szczesliwa kobieta
Banki po wyroku TSUE

Wyrok w sprawie Frankowiczów dotyczący prawa do korzystania z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej jest ciosem dla banków. Na jego mocy mają prawo jedynie żądać zwrotu rzeczywiście wypłaconych środków wraz z odsetkami, obliczanymi od momentu, w którym Konsument został wezwany do ich zwrotu. O wiele korzystniejsza jest sytuacja Kredytobiorców, którzy otrzymali możliwość żądania zwrotu rzeczywiście zapłaconej kwoty dla banku wraz z odsetkami od daty wezwania do zwrotu oraz odszkodowania za wszelkie szkody poniesione z winy banku.

Kolejni Frankowicze szykują pozwy

Z pewnością dzisiejszy wyrok stanie się bodźcem do podjęcia odpowiednich kroków prawnych dla kolejnych osób posiadających kredyt CHF, a do tej pory niezdecydowanych w sprawie walki z nieuczciwym bankiem. Korzystny dla Frankowiczów wyrok TSUE jest dowodem na realne korzyści, które Kredytobiorcy mogą odnieść wstępując na drogę postępowania sądowego z kredytodawcą.