Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A. i PKO BP S.A.

25 listopada 2021

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A. i PKO BP S.A.

Dnia 25. listopada br. do naszej kancelarii wpłynęły dwa kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych.

Sygn. akt XIII C 314/20

W dniu 25.11.2021 r. zapadł wyrok przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie w którym Sąd:

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łączenie kwotę 96.122,31 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 kwietnia 2020 roku do dnia zapłaty:

– ustalił nieistnienie pomiędzy stronami stosunku prawnego kredytu w związku z nieważnością umowy zawartej pomiędzy stronami w 2008 roku,

– zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 6.434,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Sygn. akt I C 383/21

W dniu 25.11.2021r zapadł wyrok przeciwko Santander Bank Polska S.A. wydany przez Sąd Okręgowy w Legnicy na mocy którego:

-zasądził od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 83.072,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie,

– ustalił, że umowa kredytu jest nieważna,


– zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 8.234,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyroki nie są prawomocne.

Czytaj również


Prawomocna wygrana z mBank S.A. (Sygn. Akt III Ca 391/21)

W dniu 24 stycznia br. zapadł wyrok prawomocny przeciwko mBank S.A.  wydany przez Sąd Okręgowy

Czytaj więcej
santander-wyrok

Frankowicze wygrywają z Santander Bank Polska S.A.

Nasza kancelaria otrzymała kolejne korzystne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd

Czytaj więcej

Prawomocne wygrane z Deutsche Bank Polska S.A. i Getin Noble Bank S.A.

Nasza kancelaria otrzymała dwa kolejne prawomocne rozstrzygnięcia w sprawach frankowych. Wyrok przeciwko Deutsche Bank  W

Czytaj więcej

PKO BP S.A. (sygn I ACa 994/21) – kolejna prawomocna wygrana Frankowiczów

Dnia 12. stycznia br. zapadł wyrok prawomocny o sygn. I ACa 994/21przeciwko bankowi PKO BP

Czytaj więcej